ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไอลดา เทียมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566,14:25  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไอลดา เทียมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566,13:21  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 10000 คุรุชน คนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : ดร.นุชนาถ สอนสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2566,23:19  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม ม.1-3 ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประณิต พันธ์มี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2566,10:19  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการเชิงรุก (Active Learning) ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประณิต พันธ์มี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2566,10:18  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (ครูอัตราจ้าง) ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประณิต พันธ์มี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2566,10:16  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ณ. โรงเรียนวัดสนามเเย้ ประจำปีการศึกษษ 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประณิต พันธ์มี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2566,10:06  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
ชื่ออาจารย์ : ดร.นุชนาถ สอนสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,18:10  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : ดร.นุชนาถ สอนสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,18:04  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดี ศรีกาญจน์ศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ดร.นุชนาถ สอนสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,18:00  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..