โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
การประเมินความโปร่งใส ITA
เว็บไซต์ ITA N.W.R.
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ร่วมใจต้านทุจริต
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 63